Coaching per a estudiants

Coaching per a Estudiants és una eina que, seguint el Mètode Y&L (combinació de coaching educatiu amb suport acadèmic i orientació), ajuda a reforçar la confiança, la responsabilitat i l’entusiasme dels estudiants, ja que tot plegat són condicions indispensables per assolir objectius.

Les sessions de coaching són individuals i constitueixen un acompanyament en el procés de creixement i maduració del coachee (alumne), optimitzant resultats i ajudant a enfocar-se cap al futur. El procés consisteix a fomentar l’autoconeixement mitjançant la reflexió per, una vegada se sàpiga què es vol, puguin marcar-se reptes, polir actituds i establir un pla d’acció per aconseguir allò que es proposi.

Per orientar l’alumne i motivar-lo en el procés de creixement cap al món adult, el Coaching per a Estudiants ajuda a fixar objectius, assumir responsabilitat, guanyar seguretat, trobar sentit al que es fa i aconseguir resultats extraordinaris tant a nivell acadèmic com personal.

Les sessions de Coaching per a Estudiants són recomanables tant per a aquells alumnes que obtenen bons resultats acadèmics com pels qui tenen més dificultats a l’aula.

El nostre objectiu és fer créixer en l’excel·lència, adquirir valors i habilitats per afrontar el futur amb decisió i optimisme.

Sessions de coaching

  • Les sessions de Coaching per a Estudiants són individuals i tenen una durada d’1 hora
  • Es realitzen a l’Acadèmia Y&L.
  • S’elabora un pla personalitzat a llarg termini per obtenir els resultats marcats i desenvolupar les capacitats del coachee, ajudant al seu desenvolupament i creixement.
  • El feedback amb la família i/o tutors és constant i necessari per a la consecució dels reptes.

Més informació