Classes particulars

A més de treballar l’aspecte motivacional amb sessions i tallers de coaching, creiem que és important reforçar les matèries acadèmiques que figuren al pla d’estudis, tant per qui no està aconseguint els resultats desitjats com per qui vol pujar el nivell.

Oferim classes particulars de reforç de totes les assignatures i nivells, per alumnes de primària fins a graus universitaris. Les classes les imparteixen experts amb àmplia experiència docent, llicenciatura i Certificat d’Aptitud Pedagògica, tant a Young&Leaders com a domicili. Desenvolupem un programa personalitzat que s’adapta a les necessitats de l’alumne: tutelem, orientem i duem a terme un seguiment continu per aconseguir els objectius.

L’alumne és la pedra angular de les classes, per la qual cosa el mètode d’ensenyament es basa en les seves peculiaritats, punts forts i aspectes a millorar, adaptant les classes a les característiques de cadascun per aconseguir un aprenentatge significatiu amb el què no només s’aprengui allò que s’estudia, sinó que s’entengui, es trobi un sentit i es connecti amb les característiques i formes de pensar particulars.

El contingut teòric de les assignatures es reforça amb tècniques per estudiar de forma més eficient i obtenir millors resultats.

Més informació