Mètode Y&L

Valors

Ens basem en 2 principis bàsics:

  1. Compromís amb el futur → oferim recursos per formar persones capaces de decidir per elles mateixes, amb habilitats i proactivitat per aconseguir els objectius que es marquin.
  2. Compromís amb el presente → ajudar al fet que els alumnes aprenguin a gaudir del procés de creixement, prenent consciència de què és el que volen i perquè ho volen.

Metodologia

Formació

Formació en habilitats i ampliació dels coneixements de l’alumne per preparar-lo per les exigències futures.

+Estimulació

Estimulació de les capacitats i inquietuds de cada alumne per ajudar en el seu desenvolupament

+Coaching

Coaching com a eina que ajuda a establir prioritats, marcar reptes i viure amb entusiasme i compromís el procés de creixement.

= Resultat

Formació integral que cobreix les diferents necessitats de l’alumne: educativa, emocional i personal. Aconseguim que l’alumnat adquireixi coneixements i habilitats indispensables per guanyar confiança i seguretat, solucionar problemes, desenvolupar capacitats, ampliar inquietuds, gestionar emocions i aprendre a gaudir del camí que porta cap als objectius marcats.